Utmärkelser

1974Sällskapet Stallbrödernas Stipendium
1975Kungliga Musikhögskolans Belöningsjeton
Uppsala Kommuns Kulturstipendium
Eric Ericson-Stipendiet
1979Torgny Segerstedts stipendium
1981Stipendium Inge & Einar Rosenborgs Stiftelse
1988Stipendium Allmänna Sången
Hedersledamot i Allmänna Sången
Hugo Alfvén-priset
Uppsala Mötes Kreativa Pris
Sveriges Körförbunds Hederstecken
Musikstipendiet Wilhelm Peterson-Bergers Minne
1990Johannes Norrby-medaljen
Hedersledamot Gästrike-Hälsinge Nation
1991Hedersledamot Upplands Nation
1993Årets Körledare i Sverige
1994Hagegårdens Vänners stipendium
Uppsala Kommuns Hedersmedalj
Hedersmedlem i Göteborgs Symfoniker
2003Peter Corneliusmedaljen i Rheinland-Pfalz
Uppsala Kommuns Hedersstipendium
2004Kunglig Majts medalj i 8:e storleken i högblått band
2006Gasseorden i Guldbergs Mannskor, Oslo
Hedersmedlem i Fachverband Deutscher Berufschorleiter
2008Gustaf Adolfsmedaljen i guld, Uppsala universitet
Alf Henrikson-priset
 

Hedersuppdrag

1986 - 88Styrelseledamot i Föreningen Sveriges Körledare
1987 - 95Styrelsemedlem i Sveriges Körförbund
1981 - 2003Ledamot av musikutskottet i Nordiska Musikkommittén
1991 - 2000Ledamot av musikkommissionen i Europa Cantat
1994 - 97Medlem i presidiet i Europa Cantat
2006 - 08Styrelsemedlem i Sveriges Körförbund