Curriculum

Utbildning

1963-69 Universitetsstudier i Uppsala. Fil.mag och fil.kand i psykologi, pedagogik, sociologi, musikvetenskap och engelska
1969-71 Forskningspsykolog vid Stockholms universitet med inriktning på rörelsehindrade människor
1971-75 Studier vid Kungliga Musikhögskolan i Stockholm, kördirigering för Eric Ericson

Engagemang som sångare

1964-85 Medlem i Kvintetten Olsson
1965-85 Andrabas i Orphei Drängar, Uppsala
1972-75 Andrabas i Musikhögskolans Kammarkör, Stockholm
1973-77 Andrabas i Eric Ericsons Kammarkör

Engagemang som lärare

1975-2007 Musikkonsulent och körledare på gymnasienivå i Uppsala
1979-95 Lärare i kördirigering och ensembleledning vid Musikhögskolan i Stockholm
1977-95 och 2005-08 Förbundsdirigent i Sveriges Körförbund

Engagemang som dirigent

1970-88 Dirigent för Allmänna Sången, Uppsala
1975-2002 Dirigent för Celsiusskolans kör, Uppsala
1978-2007 Grundare och dirigent för Uppsala Musikskolas Kammarkör, Uppsala
1985-2008 Dirigent för Orphei Drängar, Uppsala (1985-91 delat med Eric Ericson)
1986-91 Grundare och dirigent för damkören La Cappella,Uppsala
1980- Uppdrag som gästdirigent (i urval)

Körer

Radiokörerna i Stockholm och Wien
World Youth Choir i Sydamerika 1994 och i Japan 1997
Taipei Philharmonic Youth Choir och Earth Choir, Taipei
Texas All State Male Choir, San Antonio
Coro de Jovenes och Grupo de Canto Coral, Buenos Aires
Coro Nacional, Havanna
Landesjugendchor Niedersachsen, Hannover
Kammerchor och Landesjugendchor Rheinland-Pfalz, Mainz
Estlands Filharmoniska Kör och Manskören RAM, Tallinn
Eric Ericsons Kammarkör och Adolf Fredriks Bachkör, Stockholm
University Voices i Toronto 2000, 2002 and 2004

Orkestrar

Kungliga Filharmoniska Orkestern Stockholm
Göteborgs Symfoniker
Symfoniorkestern Norrköping
Svenska Kammarorkestern Örebro
Gävle Symfoniorkester
Västerås Symfoniorkester

Övrigt

Talrika kurser för körsångare och dirigenter i Skandinavien, Tyskland, Italien, Österrike, England, USA, Spanien, Venezuela, Argentina, Chile, Brasilien, Kanada, Sydafrika, Indonesien, Taiwan, Australien och Nya Zeeland.
Gästföreläsare vid universiteten i Kansas, Northern Texas, Minnesota, Tacoma och Edmonton liksom vid musikhögskolorna i Düsseldorf och Frankfurt och Konservatoriet i Riga.
Domare vid körtävlingar i Europa, Israel, Asien, Sydamerika, USA och Kanada.
Dirigent vid många internationella körfestivaler, t ex IFCM:s världssymposier i Vancouver, Sydney, Rotterdam och Minneapolis, Europa Cantat i Strassbourg, Vittoria, Herning, Linz och Mainz, America Cantat i Havanna och Nordklang i alla nordiska länder.

Årets körledare i Sverige år 1993