Curriculum

1963-69Universitetsstudier i Uppsala. Fil.mag och fil.kand i psykologi, pedagogik, sociologi, musikvetenskap och engelska
1969-71Forskningspsykolog vid Stockholms universitet med inriktning på rörelsehandikappade människor
1971-75Studier vid Kungliga Musikhögskolan i Stockholm, kördirigering för Eric Ericson
 

Engagemang som sångare

1964-85Medlem i Kvintetten Olsson
1965-85Andrabas i Orphei Drängar, Uppsala
1972-75Andrabas i Musikhögskolans Kammarkör, Stockholm
1973-77Andrabas i Eric Ericsons Kammarkör
 

Engagemang som lärare

1975-2007Musikkonsulent och körledare på gymnasienivå i Uppsala
1979-95Lärare i kördirigering och ensembleledning vid Musikhögskolan i Stockholm
1977-95
och
2005-08
Förbundsdirigent i Sveriges Körförbund
 

Engagemang som dirigent

1970-88Dirigent för Allmänna Sången, Uppsala
1975-2002Dirigent för Celsiusskolans kör, Uppsala
1978-2007Grundare och dirigent för Uppsala Musikskolas Kammarkör, Uppsala
1985-2008Dirigent för Orphei Drängar, Uppsala (1985-91 delat med Eric Ericson)
1986-91Grundare och dirigent för damkören La Cappella,Uppsala
1980-Uppdrag som gästdirigent (i urval)
 

Körer

 Radiokörerna i Stockholm och Wien
 Eric Ericsons Kammarkör och Adolf Fredriks Bachkör, Stockholm
 Estlands Filharmoniska Kör och Manskören RAM, Tallinn
 Kammerchor och Landesjugendchor Rheinland-Pfalz, Mainz
 Landesjugendchor Niedersachsen, Hannover
 Coro Nacional, Havanna
 Coro de Jovenes och Grupo de Canto Coral, Buenos Aires
 Texas All State Male Choir, San Antonio
 Taipei Philharmonic Youth Choir och Earth Choir, Taipei
 World Youth Choir i Sydamerika 1994 och i Japan 1997
 University Voices i Toronto 2000, 2002 and 2004
 

Orkestrar

 Kungliga Filharmoniska Orkestern Stockholm
 Göteborgs Symfoniker
 Symfoniorkestern Norrköping
 Svenska Kammarorkestern Örebro
 Gävle Symfoniorkester
 Västerås Symfoniorkester
 

Övrigt

 Talrika kurser för körsångare och dirigenter i Skandinavien, Tyskland, Italien, Österrike, England, USA, Spanien, Venezuela, Argentina, Chile, Brasilien, Kanada, Sydafrika, Indonesien, Taiwan, Australien och Nya Zeeland.

 Gästföreläsare vid universiteten i Kansas, Northern Texas, Minnesota, Tacoma och Edmonton liksom vid musikhögskolorna i Düsseldorf och Frankfurt och Konservatoriet i Riga.

 Domare vid körtävlingar i Europa, Israel, Asien, Sydamerika, USA och Kanada.

  Dirigent vid många internationella körfestivaler, t ex IFCM:s världssymposier i Vancouver, Sydney, Rotterdam och Minneapolis, Europa Cantat i Strassbourg, Vittoria, Herning, Linz och Mainz, America Cantat i Havanna och Nordklang i alla nordiska länder.

 

Årets körledare i Sverige år 1993