Utmärkelser

Blandade uppdrag

1974 Sällskapet Stallbrödernas Stipendium
1975 Kungliga Musikhögskolans Belöningsjeton
1975 Eric Ericson-Stipendiet
1975 Uppsala Kommuns Kulturstipendium
1979 Torgny Segerstedts stipendium
1981 Stipendium Inge & Einar Rosenborgs Stiftelse
1988 Stipendium Allmänna Sången
1988 Hedersledamot i Allmänna Sången
1988 Hugo Alfvén-priset
1988 Uppsala Mötes Kreativa Pris
1988 Sveriges Körförbunds Hederstecken
1988 Musikstipendiet Wilhelm Peterson-Bergers Minne
1990 Johannes Norrby-medaljen
1990 Hedersledamot Gästrike-Hälsinge Nation
1991 Hedersledamot Upplands Nation
1993 Årets Körledare i Sverige
1994 Hagegårdens Vänners stipendium
1994 Uppsala Kommuns Hedersmedalj
1994 Hedersmedlem i Göteborgs Symfoniker
2003 Peter Corneliusmedaljen i Rheinland-Pfalz
2003 Uppsala Kommuns Hedersstipendium
2004 Kunglig Majts medalj i 8:e storleken i högblått band
2006 Gasseorden i Guldbergs Mannskor, Oslo
2006 Hedersmedlem i Fachverband Deutscher Berufschorleiter
2008 Gustaf Adolfsmedaljen i guld, Uppsala universitet
2008 Alf Henrikson-priset

Hedersuppdrag

1986 - 88 Styrelseledamot i Föreningen Sveriges Körledare
1987 - 95 Styrelsemedlem i Sveriges Körförbund
1981 - 2003 Ledamot av musikutskottet i Nordiska Musikkommittén
1991 - 2000 Ledamot av musikkommissionen i Europa Cantat
1994 - 97 Medlem i presidiet i Europa Cantat
2006 - 08 Styrelsemedlem i Sveriges Körförbund